ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมคัดเลือกบุคลากรกรณีพิเศษ เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย พร้อมด้วยนายธวัชชัย มณีเขียว ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเข้าแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล โดยมีนายสุนิรันดร์ รชตพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล เป็นประธานในการประชุม

 

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์