การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด “รายงานการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/ข้อมูล