คู่มือแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งครู/ผู้สอนชาวต่างประเทศ

ดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/ข้อมูล