สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมชี้แจงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำโดย ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย พร้อมด้วย นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างการรับรู้ เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 บรรยายพิเศษโดย ดร. พิทักษ์ โสตถยาคม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน


จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์