ศึกษาธิการจังหวัดตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ปี 65 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมทีมศึกษานิเทศก์และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประจำศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I–NET ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดยมีนายยุโสบ หยั่งทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตให้การต้อนรับ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์