รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุม “เสมากาแฟ ครั้งที่ 6”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วม การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “เสมากาแฟ ครั้งที่ 6” ณ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธาน