ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ศิลปะการเพิ่มมูลค่าการบริการ อาหารและเครื่องดื่มนำสู่มาตรฐานอาชีพการโรงแรม(ระดับ3)”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-PHUKET HOTEL ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการเพิ่มมูลค่าการบริการ อาหารและเครื่องดื่มนำสู่มาตรฐานอาชีพการโรงแรม(ระดับ3)” โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ


จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์