กศจ.น่าน รับย้าย/โอน 38ค(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 4 ตำแหน่ง

กศจ.น่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสพป.น่าน เขต2
จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.ตำแหน่งนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี
4.นักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์