ขอเชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan)

ขอเชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) ซึ่งพัฒนาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใช้ใน การแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ และสื่อความรู้ ด้านไซเบอร์ อันจะเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยหากท่านพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Rootan ของศูนย์สืบสวนไซเบอร์ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์