สรุปจำนวนผู้สมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์