ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์