ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดโลกวิชาการฯ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์