ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพด้านการอ่านของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์