รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์