ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการชี้แจงแนวทางการจัดสอบ RT และ NT

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์