ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์