ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมกรรมการดำเนินการสอบ ศูนย์สอบศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต O-NET ปีการศึกษา 2563

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์