ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำงานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์