ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมงานครบรอบ 10 ปี กาละพัฒน์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการเสวนาการศึกษา เรื่อง “การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ที่จะมีชีวิตที่ดีงามได้ในอนาคต” ในงานครบรอบ 10 ปี กาละพัฒน์ ณ สนามโรงเรียนกาละพัฒน์

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์