ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2564

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์