กศจ.นครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลงตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม/หน่วย ของ สพป.นครปฐม เขต 1 และ เขต 2

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์