สป.ศธ. รับย้ายตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ผู้ที่มีความประสงค์ย้าย ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bga.moe.go.th

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์