ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล

ติดตามข่าวสาร ประกาศการเลือกตั้ง และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ได้ที่ https://www.ect.go.th/phuket/main.php?filename=index

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์