มอบหมายรองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในกำกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์