ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์