ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รับรายงานตัวและปฐมนิเทศพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์