กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันป้องกันไฟป่า

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์