ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ)

มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ(ระดับชาติ)

เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2563 – 30 มี.ค. 2564

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://iwe2021.tsu.ac.th/contest

สมัครออนไลน์ทาง http://iwe2021.tsu.ac.th

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์