เทศบาลเมืองพังงารับโอน ตำแหน่ง พนักงานครูเทศบาล จำนวน 7 อัตรา

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์