ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนเอกชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ประจำปี 2564

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนเอกชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ประจำปี 2564

สมัครได้ที่ https://reg.iamathailand.org/signin
อ่านระเบียบการสมัครที่ http://www.phuketpeo.moe.go.th/20201207150354-rb.pdf

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์