รายงานผลการดำเนินงาน 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ของรัฐบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

รายงานผลการดำเนินงาน 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ของรัฐบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

สามารถอ่านรายงานทั้งฉบับ คลิกที่นี่ http://www.phuketpeo.moe.go.th/AnnualReport/2020/gov/gov-annual-report-2020.pdf

จิรวัฒน์  เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์