ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ใน “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี พ.ศ. 2563

นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ใน “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี พ.ศ. 2563 มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

จิรวัฒน์  เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์