ขอเชิญชวนประกวดหนังสั้นและประกวดร้องเพลงจีนออนไลน์ “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปีการศึกษา 2563

💕 ขอเชิญชวนประกวดหนังสั้นและประกวดร้องเพลงจีนออนไลน์ “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปีการศึกษา 2563 💕

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดหนังสั้น และประกวดร้องเพลงออนไลน์ “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้ที่สนใจส่ง
ผลงานไปยังอีเมล baodaotaiguo@hanbanthai.org ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2247 8518

🥰 อ่านประกาศประกวดหนังสั้น คลิกที่ https://bit.ly/3puTJxb

🎶 อ่านประกาศประกวดร้องเพลงจีนออนไลน์ คลิกที่ https://bit.ly/2IIVnKB