กศจ.ภูเก็ต ประกาศรับย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง 38ค(2) จำนวน 2 ตำแหน่ง

กศจ.ภูเก็ต ประกาศรับย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง 38ค(2) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.ภูเก็ต
2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.ภูเก็ต

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน 2563
ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดและอ่านประกาศ คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์