ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์