สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดงานเสวนา “เส้นทางการมีงานทำ”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์