รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

 ดาวน์โหลดไฟล์รายงานการวิจัย คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์รายงานการวิจัย คลิกที่นี่

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์