ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์