ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นมี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่

2. ผ่านทาง Facebook ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่