ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบมี 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่

2. ผ่านทาง Facebook ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่