แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่