แจ้งแก้ไขกำหนดการสอบรอง ผอ.สถานศึกษา สพฐ. ปี63 และรายละเอียดกำหนดการคัดเลือก

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์