กศจ.ภูเก็ต ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุน สควค. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย