ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์