ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรับการตรวจราชการ

นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้ข้อมูลและแนวทางการบริหารการจัดการศึกษา…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์