ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศของโรงเรียนในระดับปฐมวัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ID Residence นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เมื่อ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์