เจ้าหน้าที่และบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกันแสดงความยินดีแก่ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2019

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์