สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์