รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2562

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์