ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 1/2561 มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมจำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุม โดย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้บรรยายและกล่าวถึงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องการจัดงานวันครู ในเดือนมกราคม 2562 นี้ ด้วย

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์